TEEMME KIINTEISTÖN KUNTOKARTOITUKSEN SOVITUSTI JA RAKENNUKSEN EDUSTAJAN LÄSNÄOLLESSA.

KOSTEUDEN MITTAUKSEEN KÄYTÄMME FLIRMR176 KOSTEUSMITTARIA, JOLLA MITATAAN MYÖS YLÄPOHJAN JA RYÖMINTÄTILAN ILMAN KOSTEUSPITOISUUTTA

OMAKOTITALON KUNTOKARTOITUS 800 - 1000€ + 0,63€/km tai sopimushinta.

Kuntotarkastus on nopeasti yleistynyt toimintamalli, erityisesti kiinteistökaupan kylkiäiseksi.

Kuntotarkastuksen plussat:

Kuntotarkastusraportti antaa paljon tietoa rakennuksen ikääntymiseen liittyvistä korjaus- ja huoltotarpeistaKuntotarkastus kertoo rakennuksen yksilöllisistä riskispaikoista ja virheistä, jotka voidaan havaita pintatarkastuksessa

Kuntotarkastuksen miinukset:

Kuntotarkastus ei yleensä tuo esiin rakennuksen piileviä virheitä. Niistä vastaa myyjä, vaikka kuntotarkastus olisi tehty, ammattitaidoton tarkastus voi antaa talon kunnosta virheellisen kuvan tai aiheuttaa turhia korjauksia. Tavanomainen kuntoarvio tehdään aistinvaraisesti, rakenteita rikkomatta. Esimerkiksi kosteusmittaus tehdään pintamittarilla, eikä silloin havaita rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä kosteusvaurioita.


Kuntotarkastus ei vapauta myyjää vastuusta

Kuntotarkastus ei poista myyjän vastuuta kaupanteon jälkeen ilmitulleista virheistä, vaan se on keino kertoa ostajalle kohteen yleiskunnosta ja mahdollisista riskipaikoista. Asunnon tai kiinteistön piilevät virheet eivät välttämättä tule tavanomaisessa tarkastuksessa esiin.

Suuri osa asunto- ja kiinteistönkauppariidoista koskee juuri piileviä virheitä. Useissa riidoissa taloon on tehty kuntotarkastus, mutta riidelty virhe ei ole löytynyt tarkastuksessa, jonka johdosta kiinnitämme erityistä huomiota seikkoihin, jotka vaativat tarkemman ja mahdollisesti rakenteita rikkovan tarkastuksen.

Kuntotarkastus kannattaa teettää heti myynnin alussa, vaikka myyjällä itsellään olisi hyvä käsitys myytävästä kiinteistöstä, sillä puolueeton tarkastelu antaa hyvän kuvan rakennuksen kuunosta.

Jos kuntotarkastus tilataan, myyjän pitää kertoa kuntotarkastajan ensihaastattelussa kaikki talon kuntoon liittyvät asiat totuudenmukaisesti. Tarkastus on hyvä tehdä myyjän, ostajaehdokkaan ja välittäjän läsnäollessa. Silloin osapuolet saavat saman tiedon yhtä aikaa ja tarkastajalta on mahdollisuus kysyä yksityiskohdista. Kirjallinen kuntotarkastusraportti pitäisi olla osapuolilla hyvissä ajoin ennen lopullista kaupantekoa, koska varsinaisessa tarkastustilaisuudessa saattaa moni yksityiskohta mennä huomaamatta ohi. Riitatapauksissa osapuolten saamia tietoja talosta arvioidaan ensisijaisesti kirjallisen raportin perusteella

Kuntotarkastus ei takaa asunnon virheettömyyttä

Jos kohdetta myydään maininnalla ”Kuntotarkastettu”, se ei tarkoita samaa kuin ”Virheetön”. Tavanomainen kuntotarkastus ei takaa sitä, ettei talossa jälkeenpäin löydy piileviä virheitä.

Ostajalle myyjän maksama ammattitaitoinen kuntotarkastus on etu, koska se kertoo kohteen yleiskunnosta sekä huolto- ja korjaustarpeista.

Kuntoraporteissa kerrotaan paljon yleistietoa esimerkiksi rakenteiden, kattomateriaalin, sähkö- ja lämmitystekniikan käyttöiästä. Käyttöikään vaikuttaa kuitenkin talon yksilölliset ominaisuudet ja se, miten taloa on huollettu. Tarpeen vaatiessa voi ennen kaupantekoa teettää perusteellisemman kuntotutkimuksen talon oletettuun riskipaikkaan, kuten pesutilaan. Kuntotutkimuksessa rikotaan rakenteita niin, että esimerkiksi piilevä kosteusvaurio löytyy. Kuntoraporttia kannattaa lukea realistisesti

Talon ikääntymiseen liittyvien seikkojen kertominen insinöörikielellä saattaa pelästyttää luulemaan, että talossa on paljon ongelmia. Usein on kuitenkin kyseessä vain ikääntynyt talo, josta löytyy uusimista ja kohentamista vaativia paikkoja.

Vaikka kuntotarkastus olisi tehty, ostajan kannattaa myös itse tarkastaa talo. Kaupan jälkeen ei voi vaatia hinnanalennusta asioista, jotka omassa tarkastuksessa olisi pitänyt huomata tai on mainittu kuntoraportissa.

Kuntotarkastusraportti ei ole vikalista, jonka perusteella ostaja voi ryhtyä automaattisesti tinkimään isoa summaa myytävän talon kauppahinnasta. Yleensä talon ikääntyminen on jo otettu huomioon hintapyynnössä.

Kuntoraporttiin on syytä perehtyä huolella. Jos jokin asia jää epäselväksi, kannattaa ottaa yhteys raportin tekijään.

Tarjoukseen voi laittaa purkavan ehdon.

Kuntotarkastus tehdään usein vasta tarjouksen tekemisen jälkeen. Silloin tarjoukseen kannattaa laittaa varauma sen purkautumisesta, jos tarkastuksessa löytyy seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kohteen kauppahintaan. Usein myös ennen myyntiin asettamista kannattaa tehdä kuntotarkastus, jolloin myyjälle jää aikaa korjata mahdolliset virheet, jotka niin ikään ilmoitetaan ostajaehdokkaille.

Kuntotarkastussopimus pitää tehdä aina kirjallisesti.